Szkoła Podstawowa

przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

FullSizeRender 2 FullSizeRender

KADRA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ

Marianna Matusiak - dyrektor - pedagog

Małgorzata Nachiło - edukacja wczesnoszkolna

Anna Irek - edukacja wczesnoszkolna

Bożena Gronowska - edukacja wczesnoszkolna

Dominika Maciaszek - edukacja wczesnoszkolna

Marzena Głowacka - język polski, historia, technika, plastyka, muzyka

Anna Jonak - język polski, historia

Anna Kotecka - informatyka, j. angielski

Anna Zakrzewska - matematyka, fizyka

Iwona Czapigo - matematyka, chemia

Jadwiga Kaczmarek - przyroda, biologia, geografia, informatyka

Bożena Hoffman - religia

Elżbieta Grądzka - pedagog, sztuka, edukcja wczesnoszkolna

Małgorzata Zielińska - wychowawca, język polski, etyka

Lidia Boczkowska - wychowawca