Szkoła Podstawowa

przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2017/2018 

1. język polski - 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - godz. 9:00 
2. matematyka - 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)  - godz. 9:00 
3. język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r. (środa) - godz. 9:00 
Egzamin gimnazjalny:
1. część humanistyczna 
10 kwietnia 2019 r. (środa)  
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00 
2. część matematyczno-przyrodnicza 
11 kwietnia 2019 r. (czwartek) 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 
z zakresu matematyki - godz. 11:00 
3. język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (piątek) 
na poziomie podstawowym - godz. 9:00 
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

 

Link do strony CKE w Warszawie, na której zamieszczone są arkusze egzaminów gimnazjalnych.