Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Drogie Pielęgniarki,
Kochane Dzieci,
 
W imieniu Fundacji Rosa pragnę serdecznie podziękować Państwu za udział w wyjątkowej edycji programu "Kartka ze Szpitala - Kartka dla Powstańca". Prace wykonane przez małych pacjentów Państwa placówki do głębi poruszyły adresatów pocztówek - osoby, które 70 lat temu walczyły w powstaniu Warszawskim. (...).
Uczestnicy Powstania Warszawskiego, którzy otrzymali już przesyłki, cały czas dzwonią i przysyłają wiadomości do Fundacji Rosa oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, dziękując za pamięć, a także prosząc o kontakt do twórców
kartek. (...)

fundacja