Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

IMG E5824Taki dzień zdarza się raz na sto lat, okrągła setna rocznica odzyskania niepodległości. Cała Polska czci pamięć bohaterów tamtych dni, wdzięczna za ich walkę, przelaną krew i ofiarę życia złożoną na ołtarzu Ojczyzny. Nasza szkoła wierna idei patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży starannie przygotowała się do obchodów tej wyjątkowej rocznicy. Od kilku miesięcy nauczyciele i wychowawcy wraz z uczniami przygotowywali się na ten dzień. Dzieci wykonały wiele prac plastycznych - rysunków, kart patriotycznych, gazetek ściennych, biało-czerwonych kotylionów i innych dekoracji. Uczestniczyły w konkursie "List do Niepodległej", w rajdzie "Blisko, coraz bliżej", uczyły się pieśni narodowych, słuchały pogadanek o działalności narodowo-wyzwoleńczej Polaków w czasie zaborów, poznawały sylwetki wielkich Polaków. Został też wydany numer specjalny szkolnego pisma "Opatrunek" poświęcony odzyskaniu niepodległości. Zwieńczeniem projektu była szkolna akademia, podczas której  9 listopada o godzinie 11:11 uczniowie razem z nauczycielami, rodzicami i pracownikami szpitala wspólnie odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego, dołączając do akcji MEN "Rekord dla Niepodległej". Po odśpiewaniu hymnu nastąpiła część artystyczna -  zebrani obejrzeli film prezentujący drogi do wolności, uczniowie  recytowali wiersze patriotyczne i prozę poetycką oraz wspólnie śpiewali pieśni narodowe. Pod koniec uroczystości został rozstrzygnięty konkurs  na najpiękniejszy "List do Niepodległej", a zwycięzcy zaprezentowali ich treść. 

 Było biało-czerwono, podniośle, nie zabrakło refleksji i wzruszeń.