Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

DSC 0216Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez:
-lekcje tematyczne i rozmowy kształtujące postawy szacunku do symboli narodowych;
- uświadomienie znaczenia takich słów, jak wolność, patriotyzm, ojczyzna, niepodległość;
- naukę pieśni legionowych, wykonanie gazetek, prac plastycznych oraz kotylionów;
- odśpiewanie hymnu, przygotownaie i udział w apelu.
Cieszy fakt, że z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości chętnie włączyli się rodzice naszych wychowanków.