Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

prawa dziecka

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Polska była jednym z inicjatorów uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, na świecie. Dzieci mają prawo domagać się od dorosłych pełnego respektowania przysługujących im praw. To nie są przywileje za dobre sprawowanie. Każdego człowieka, niezależnie od wieku, kraju pochodzenia, koloru skóry, czy wyznawanej religii, należy traktować z godnością i należnym mu szacunkiem. Powinniśmy jednocześnie pamiętać , że tam gdzie kończą się nasze prawa zaczynają się prawa drugiego człowieka i nie można korzystając ze swoich praw naruszać praw drugiego człowieka.
Oliwia Marciniak