Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Czym są zainteresowania? Film powstał w ramach projektu "EDUKACJA DLA PRACY" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -- projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video