Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym wraz z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. "DZIECI WARSZAWY" z siedzibą w Dziekanowie Leśnym jest jedną z nielicznych tego rodzaju placówek w województwie mazowieckim, w których dzieci mogą przechodzić proces leczenia i rehabilitacji bez przerywania nauki. Przybywają tu dzieci i młodzież z całego kraju. W oddziałach szpitalnych mogą również przebywać rodzice z leczonym dzieckiem.

Uczniowie, będący jednocześnie pacjentami oddziałów: Chirurgii Dziecięcej, Laryngologii Dziecięcej, Rehabilitacji, Neurologii, Wewnętrznego - Alergologii, Endokrynologii i Pediatrii Ogólnej lub Obserwacyjno - Izolacyjnego pozostają w szpitalu około 1 miesiąca, a zdarza się, że i dłużej, w zależności od przebiegu procesu leczenia i rehabilitacji. Na rzecz dzieci i młodzieży realizowane są zadania opiekuńcze, dydaktyczno-wychowawwcze i terapeutyczne, w ramach:

Odziału Przedszkolnego

Szkoły Podstawowej

Gimnazjum

Zespołu Pozalekcyjnego - dla wychowanków - pacjentów szpitala, w tym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Nasza szkoła jest bardzo przyjazna dzieciom. Choroba jest stanem trudnym dla dzieci i młodzieży. Dlatego specyfiką pracy szkoły jest oddziaływanie terapeutyczne w procesie edukacji i rehabilitacji naszych podopiecznych.

 

JAK PRACUJEMY:
  1. Realizujemy program szkoły macierzystej.
  2. Pracujemy w małych grupach.
  3. Przeprowadzamy sprawdziany klas VI i egzaminy gimnazjalne.
  4. Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię komputerową.
  5. Wprowadzamy nowatorskie metody nauczania.
  6. Przeprowadzamy projekty gimnazjalne.
  7. Integrujemy naszych uczniów organizując spotkania i zajęcia ogólnoszpitalne.
  8. Zapraszamy gości ? aktorów, muzyków, klownów, teatrzyki szkolne itp.
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

Wspólnie z uczniami pracujemy w:
- kółku teatralnym "Pigułka";
- kółku literackim;
- kółku kinomana;
- redakcji gazetki szkolnej "Opatrunek".
ZABAWY, NAUKI I RELAKSU W NASZEJ SZKOLE NIE ZABRAKNIE!!