Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

FullSizeRender 2

KADRA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

Anna Kotecka - dyrektor, informatyka, historia

Marianna Matusiak - pedagog

Lidia Boczkowska - wychowawca

Milena Brzezińska - j. angielski

Iwona Czapigo - matematyka, chemia

Marzena Głowacka - język polski, historia, technika, plastyka, muzyka

Elżbieta Grądzka - pedagog, sztuka, edukcja wczesnoszkolna

Bożena Gronowska - edukacja wczesnoszkolna

Bożena Hoffman - wychowawca

Anna Irek - edukacja wczesnoszkolna

Anna Jonak - język polski, historia

Jadwiga Kaczmarek - przyroda, biologia, geografia, informatyka

Katarzyna Kamel - wychowawca

Gabriela Kobiela - religia

Dominika Maciaszek - edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Nachiło - edukacja wczesnoszkolna

Anna Zakrzewska - matematyka, fizyka

Małgorzata Zielińska - wychowawca, język polski, etyka