Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

20200603 103001979_iOS

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

"Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży" rozstrzygnięty.

NAGRODZONE PRACE: I MIEJSCE

I miejsce ex aequo zajęły prace wykonane przez uczniów:

Kamila Brzóskę z Zespołu Szkół Specjalnych w SZPZOZ im Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Zuzannę Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej im M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

Filipa Szyszkowskiego ze Szkoły Podstawowej im J i R Kobendzów w Sadowej

II MIEJSCE

II miejsce ex aequo zajęły prace wykonane przez:

Małgorzatę Gierulę z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Julię Gierulę z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym

III MIEJSCE

III miejsce zajęła praca wykonana przez Mateusza Krawczyka z Zespołu Szkół Specjalnych w SZPZOZ im Dzieci Warszawy