Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

dsc 0469INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 1 LIPCA 2020 ROKU WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZEJMUJE JAKO ZADANIE WŁASNE PROWADZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM.

mazowsze serce_polski

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 2 czerwca br. przyjął uchwałę nr 730/134/20 w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Województwo Mazowieckie Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 

9 czerwca br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Warszawskim Zachodnim w sprawie przekazania Województwu Mazowieckiemu zadania publicznego z zakresu edukacji - prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki (Zespół). Zgodnie z § 1. tegoż porozumienia, Województwo Mazowieckie przejmuje z dniem 1 lipca 2020 r. jako zadanie własne prowadzenie Zespołu.