Szkoła Podstawowa

przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

 

 

 1. Sprawdzian szóstoklasisty - 5 kwietnia 2016 r. godz. 9.00
 2. Egzamin gimnazjalny:
  część humanistyczna - 18 kwietnia 2016 r. 
  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
  część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2016 r. 
  z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  z zakresu matematyki - godz. 11:00
  język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2016 r. 
  na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  na poziomie rozszerzonym - godz. 11:0

 Link do strony CKE w Warszawie, na której zamieszczone są arkusze egzaminów gimnazjalnych.