Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Etyka to ogół norm moralnych uznawanych w pewnym czasie przez jakąś zbiorowość społeczną jako punkt odniesienia dla oceny i regulacji postępowania w celu integracji grupy wokół pewnych wartości, synonim moralności; w sensie filozoficznym - etyka to nauka dotycząca moralności. W chrześcijaństwie podstawą etyki jest nauka Jezusa Chrystusa. Etyka chrześcijańska nie jest kazuistyczna (rób to, nie rób tego), ale polega na wzroście w cnotach, nadprzyrodzonych (dzięki łasce, od chwili chrztu) i ludzkich. Wskazania dla moralności człowieka zawarte są w samej naturze człowieka (tzw. prawo natury), a także - dzięki Objawieniu - w Piśmie Świętym i, według Kościoła Katolickiego, Magisterium Kościoła. Ze Starego Testamentu ponadczasowy charakter ma Dekalog. W Nowym Testamencie etyka skupia się na przykazaniu miłości i nauce Ośmiu błogosławieństw. Przede wszystkim jednak przykładem jest integralne życie Jezusa, doskonałego człowieka. 

Więcej…

Pojawiający się w snach filozof  - zdradza twoje dylematy, rozterki, co robić dalej  z życiem. Szukasz swojej drogi, poszukujesz miejsca dla siebie.
Studiować filozofię - czujesz udrękę z powodu jakichś irracjonalnych wydarzeń
Uczyć się filozofii - odniesiesz sukces dzięki czyjejś życzliwości i swojemu fartowi
Być filozofem - postaw na rozsądek; nie daj się zwieść na manowce
Interesować się filozofią - starasz się znaleźć odpowiedzi na pytania, które nie dają ci spokoju.

arystoteles

Są rzeczy na niebie i na ziemi, o których się filozofom nie śniło.

William Shakespeare

Filozofa nie nęka naturalność końca, lecz tajemnica początku.

Umberto Eco

"O pewnym oświeceniu"

Kiedyś, gdzieś spadł deszcz. Zrobiła się Kałuża. Przejrzała się w niej mrówka.

"Jestem wielka" - pomyślała Kałuża.
Przejrzał się w niej bażant.
"Jestem piękna" - zachwyciła się Kałuża.
Przejrzał się w niej stary człowiek.
"Jestem mądra" - zadumała się Kałuża.
Przejrzało się w niej słońce.
"Jestem oświecona" - westchnęła Kałuża. I wyschła.

 Agata Maciągowska, Niekot i inne bajki filozoficzne, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006,