Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

DSC 0216Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez:
-lekcje tematyczne i rozmowy kształtujące postawy szacunku do symboli narodowych;
- uświadomienie znaczenia takich słów, jak wolność, patriotyzm, ojczyzna, niepodległość;
- naukę pieśni legionowych, wykonanie gazetek, prac plastycznych oraz kotylionów;
- odśpiewanie hymnu, przygotownaie i udział w apelu.
Cieszy fakt, że z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości chętnie włączyli się rodzice naszych wychowanków.

Więcej…

IMG 295629 października mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Pana Włodzimierza Dusiewicza - Powstańca Warszawskiego , "Zawiszaka"- członka Szarych Szeregów. Podczas Powstania Warszawskiego Zawiszacy służyli głównie jako łącznicy . Byli najmłodszą grupą harcerzy Szarych Szeregów zrzeszającą chłopców i dziewczynki w wieku od 12 do 14 lat. Pan Włodzimierz miał wówczas 13 lat, był półsierotą - jego ojciec padł ofiarą zbrodni katyńskiej. W czasie swojej opowieści, wspomniał, że chciał, by ojciec był z niego dumny. Historia powstania opowiedziana przez jego uczestnika to niezwykłe przeżycie, dowiedzieliśmy się wielu informacji, których nie ma w podręcznikach, np. skąd wzięła się nazwa Batalionu "Parasol". Poznaliśmy też dzieje pewnego sygnetu z orłem w bardzo osobistej i wzruszającej opowieści naszego Gościa. Słuchaliśmy tych wspomnień z zapartym tchem, zwłaszcza, że większość naszych uczniów to młodzież w wieku podobnym do walczących w powstaniu harcerzy. Była to wspaniała, żywa lekcja historii, pozostanie na długo w naszej pamięci.

Więcej…

DSC 0098 (2)W piątek 25 października 2019 roku w ramach akcji zorganizowanej przez MEN "Szkoła pamięta" uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami odwiedzili Cmentarz Ewangelicki. Z ogromnym zaangażowaniem, w atmosferze ciszy i spokoju, porządkowali na nim groby oraz zapalali znicze i położyli kwiaty. Była to dobra okazja do poznania lokalnych miejsc pamięci, a także wzbudzenia szacunku do tradycji.

Więcej…

IMG E5824Taki dzień zdarza się raz na sto lat, okrągła setna rocznica odzyskania niepodległości. Cała Polska czci pamięć bohaterów tamtych dni, wdzięczna za ich walkę, przelaną krew i ofiarę życia złożoną na ołtarzu Ojczyzny. Nasza szkoła wierna idei patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży starannie przygotowała się do obchodów tej wyjątkowej rocznicy. Od kilku miesięcy nauczyciele i wychowawcy wraz z uczniami przygotowywali się na ten dzień. Dzieci wykonały wiele prac plastycznych - rysunków, kart patriotycznych, gazetek ściennych, biało-czerwonych kotylionów i innych dekoracji. Uczestniczyły w konkursie "List do Niepodległej", w rajdzie "Blisko, coraz bliżej", uczyły się pieśni narodowych, słuchały pogadanek o działalności narodowo-wyzwoleńczej Polaków w czasie zaborów, poznawały sylwetki wielkich Polaków. Został też wydany numer specjalny szkolnego pisma "Opatrunek" poświęcony odzyskaniu niepodległości.

Więcej