Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Dnia 9 listopada 2011 r. nasza szpitalna młodzież z oddziału rehabilitacji i neurologii, wystawiając spektakl słowno - muzyczny wyreżserowany przez kółko teatralne  "...bo wolność krzyżami się mierzy", przypomniała drogę Polski do odzyskania niepodległości.

Historyczne daty, wydarzenia, ważne istotne decyzje, słowa Piłsudskiego przybliżały słuchacza do istoty walki o wolność. Przy delikatnych dźwiękach gitary rozbrzmiewał głośny, donośny śpiew pieśni legionistów.

Najbradziej wzruszającym momentem widowiska było wkroczenie na scenę z biało - czerwoną flagą młodego, dumnego Polaka - Michała.

 

Więcej…