Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Polecam korzystanie z Portalu Gov.pl
Wystarczy wejść na stronę internetową
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji4
Uzyskacie dostęp do planu lekcji oraz materiałów potrzebnych
do lekcji ze wszystkich przedmiotów - kl. 4. I tak np.:

Tematy lekcji dla kl.4. na 1. tydzień:
Muzyka- 1. Wybrane pieśni (w tym artystyczne i patriotyczne).
Plastyka- 1. Kompozycja obrazu- układ elementów w pracy plastycznej.
Technika- 1. Przepisy ruchu drogowego- wprowadzenie.
Język polski- 1. Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy;
2. Baśnie; 3. "Pani Twardowska" A, Mickiewicza; 4."Akademia Pana Kleksa" J Brzechwy;
5. Zdania i równoważniki zdań.
 Gorąco zachęcam wszystkich uczniów do korzystania ze strony MEN
www. gov.pl/zdalnelekcje
Zamieszczane są tam ciekawe lekcje ze wszystkich przedmiotów dla każdej klasy.
M.G.

Strony Internetowe polecane przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych:

Samodzielna nauka:

Spotkania z kulturą:

Wizyta w operze:

dla wielbicieli opery polecamy stronę Wiedeńskiej Staatsoper?y, która ruszyła z bezpłatnymi streamingami. Każdego wieczoru można obejrzeć spektakl, który jest udostępniony online jeszcze przez 24 godziny po emisji. Wszystkie spektakle rozpoczynają się o godz. 19.00, za wyjątkiem oper Wagnera, które startują już o 17.00.

 www.staatsoperlive.com

Więcej…

JPIIZespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt.  "Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży".
Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą św. Jana Pawła II z okazji 100-lecia urodzin papieża - Polaka. Uczeń wybiera jedno wydarzenie związane z życiem lub działalnością św. Jana Pawła II i wykonuje ilustrację. Konkurs jest skierowany do uczniów i podopiecznych wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
Zdjęcie pochodzi ze strony: https://biblioteka.womczest.edu.pl/