Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Zachęcamy do spróbowania swoich sił. Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie MEN, do której poniżej zamieścilismy link:

https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-probnego-egzaminu-maturalnego--jezyk-polski-i-fizyka-poziom-rozszerzony