Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Powtórzenie przed egzaminem ósmoklasisty - "Kamienie na szaniec".

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 1, Podróżujemy pociągiem.
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 2, Poznajemy polskie góry.
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 3, Wycieczka z tatą.
Religia, wszystkie klasy
Zajęcia wychowawcze, Jak pokonać stres przed egzaminem?
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 1, Podróżujemy pociągiem.
Historia kl.2 LO3 (poziom rozszerzony) Temat: Konfederacja targowicka
Historia kl.1 LO4 Temat: Nowa gospodarka
Historia kl.1 LO3 Temat: Wielcy Polacy XX wieku - Marek Edelman
Zajęcia artystyczne, kl.4-6., Kubizm. Projekt: Kolaż kubistyczny.
J. polski, klasa 1 LO/SP Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego.
Lekcja angielskiego dla klasy VI, Future Simple - ćwiczenia.
Geografia kl. 8, Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktydy.
Biologia LO/gim, Ochrona przyrody w Polsce
Chemia kl.ILO - Obliczenia stechiometryczne- zadania
Chemia kl. I LO - Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne cz.2
Matematyka kl.IV - Figury geometryczne - powtórzenie wiadomości.

J. polski, kl.4.,1. ? Przywrócił Ziemię na właściwe miejsce?? 2. Kłopoty z dźwiękiem, czyli telewizyjny debiut słonia.
Fizyka, klasa 1 LO/G, Energetyka jądrowa.
Fizyka dla klasy VII, Druga zasada dynamiki Newtona.

 

Zajęcia Wychowawcze - 8 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Oceanów.
Światowy Dzień Oceanów - materiały dodatkowe
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 1,
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 2, Poznajemy polskie góry.
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 3, Kiedy jest Noc Świętojańska?
Plastyka, kl.7., Tworzenie z natury. Plener.
Technika, kl.4., W podróży.
WOK, kl. I LO, Wytwory kultury współczesnej i ich język. Powtórzenie wiadomości.
J. polski, Sielankowo, sentymentalnie. Kobiety w życiu Franciszka Karpinskiego.

J. polski, klasa 5, Temat: Ponad granicami świata?
J. polski, klasa 7 Stary człowiek i morze. Zmagania z przeciwnościami losu.

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
Matematyka dla klasy VII, Procent danej liczby.
Matematyka dla klasy VIII, Wykorzystanie twierdzenia Pitagorasa.
Matematyka klasę 1 LO /SP, Dziedzina funkcji.
Przyroda kl. 4, Las ma budowę warstwową.
Biologia kl.8, Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.
Zajęcia wychowawcze. Kartka okolicznościowa malowana akwarelami
Lekcja angielskiego dla klasy 4, Present Simple.
Lekcja angielskiego dla klasy 7, Time out ? czas wolny.
Lekcja angielskiego dla klasy 1LO, Do your best - mówimy o sukcesach i porażkach.

Matematyka kl.V - Siatki graniastosłupów

Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 1, Ulubione zabawy z rodzicami.
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 2, Poznajemy Polskę.
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 3, Jakie mam prawa i obowiązki.
Godzina wychowawcza, Światowy Dzień Środowiska.
Godzina wychowawcza, Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Godzina wychowawcza, Malowanki

Matematyka, klasa 1 LO SPZadania. Funkcja. 

Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 1, Ulubione zabawki dzieci.
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 2, Poznajemy Polskę
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 3,Ja tylko udaję, ja nie kłamię
Zajęcia wychowawcze - Origami
Historia szk.br.kl.1 Temat: Rządy sanacji
Historia kl.2 szk.br. Temat: Eksterminacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich podczas II wojny światowej z europejską perspektywą w tle
Historia kl.8 Temat: Polska w świecie współczesnym - powtórzenie wiadomości
Muzyka, kl.4-6., 1. Po co nam dyrygent? 2. Gatunki i style muzyczne. 3. Podstawy akustyczne muzyki.
Fizyka klasę VIII, Podział fal elektromagnetycznych oraz ich rodzaje.
Fizyka dla klasy 1 LO/SP, Maszyny proste.
Lekcja angielskiego dla klasy 2 liceum, Nothing for a year - wyszukiwanie informacji w tekście.
Chemia kl. VII - Rodzaje roztworów. Rozpuszczalność substancji.
Matematyka kl. VI - Procenty.

Doradztwo zawodowe, LO, Jak wybrać dobre studia?

Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 1, Nasze dzieci.
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 3, Idziemy do ZOO 
Edukacja Wczesnoszkolna, klasa 2, Poznajemy Polskę.
J. polski, kl.4., 1. Jak dzielić wyrazy? 2. Po co nam przysłowia?
Muzyka, kl.7., Z muzyką dalej w świat.
Historia kl.7 Temat: Tamara Łempicka - ikona sztuki dwudziestolecia międzywojennego.
Historia kl.5 Temat: Co jadali nasi przodkowie?
Historia kl. 4 Temat: II wojna światowa oczami dzieci.
Historia kl.6 Temat: Emigracja Polaków w XIX wieku.

J. polski, klasa 5, Czy istnieją ideały?
J. polski, klasa 6, Wyobraźnia V. Van Gogha.
Matematyka dla klasy VII., Średnia arytmetyczna i mediana zestawu danych.

Lekcja angielskiego dla klasy 8, Sprawdź się przed egzaminem.
Przyroda klasa 4, Warunki życia na lądzie
Biologia LO gim, Czym jest różnorodność biologiczna?
Zajęcia z wychowawcą, Recykling.
Zajęcia z wychowawcą, Kreatywne gry.
Godzina wychowawcza dla klasy 4., Jestem dzieckiem, ale mam swoje prawa i czerpię radość z życia.
Chemia kl. VIII - Białka - budowa i właściwości.
Matematyka kl. I LO - Trójkąty przystające.
Matematyka kl. IV - Figury geometryczne - zadania różne