Zespół Szkół Specjalnych

w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Zawieszenie zajęć w szkołach to spore wyzwanie dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów oraz samych uczniów. Materiały edukacyjne zgromadzone w serwisie gov.pl/zdalnelekcje pozwalają odesłać uczniów do odpowiednich tematów i treści. Edukacja zdalna to nie tylko przysłowiowe wysyłanie linków. Dlatego we współpracy ze środowiskiem nauczycieli MEN opracowało kilka ważnych zagadnień.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-nauczycieli

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania". To materiał, który wesprze dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem!

Materiały zostały zamieszczone na stroanch MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki, ale również inne materiały dydaktyczne. MEN zachęca do korzystania!
Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej
Wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o udostępnienia jak największej liczby elektronicznych wersji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

To materiały, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kluczowych kompetencji przy kształceniu na odległość. Poza elektroniczną wersją podręczników wydawcy udostępnili również inne materiały i narzędzia dydaktyczne.

Podręczniki udostępnione przez wydawców:

są dopuszczone do użytku szkolnego,
umożliwiają realizację edukacji online podczas zawieszenia zajęć w szkołach,
zawierają treści, które w pełni realizują podstawę programową,
nie zawierają treści niedozwolonych i niebezpiecznych.
Wszystkie materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej można znaleźć na stronach wydawców.

Materiały dydaktyczne

Wydawca

Link

Cambridge University Press

https://www.cambridge.org/elt/blog/

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

http://www.uczezdalnie.gwo.pl/

Grupa MAC S.A.

https://www.mac.pl/publikacje

Klett Polska

www.dzwonek.pl/Klett

Macmillan

https://anglistaonline.macmillan.pl/

Nowa Era

https://www.nowaera.pl/naukazdalna

Oxford University Press       

www.oup.com/elt/learnathome

Pearson

https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

PWN Wydawnictwo Szkolne

www.akademia.pwn.pl

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

Wydawnictwo Pedagogiczne

OPERON

https://operon.pl/edukacjazdalna